Spørgsmål & svar
Hyppige stillede spørgsmål
Er bedsteflyttepris gratis?
Det er helt gratis at benytte vores service, oveni tilbyder vi et gavekort.
Er det uforpligtende?
Når du har udfyldt dine oplysninger, er det uforpligtende at tage imod tilbuddet og du kan til enhver tid afvise tilbuddet.
Hvordan fungerer det?
Vi har valgt at gøre det simpelt som muligt, du skal blot udfylde vores formular og du vil inden for 3 timer få 3 tilbud på din email.
Hvilken tilbud får jeg?
Du kan vælge mellem 3 flyttefirmaer eller lad bedsteflyttepris vælge den bedste flyttefirma for din opgave.

Ring til os

Skriv til os